BBS logotyp

Våra Tjänster

Här på BBS Accounting har vi många tjänster att erbjuda.
Alltid med samma engagemang och tillförlitlighet. Läs mer här nedan!
Tveka aldrig att kontakta oss direkt!

Löpande Redovisning

Vi erbjuder kvalificerad redovisningstjänst med Briljant Administration, ett av marknadens mest användarvänliga administrationsprogram.

 • Redovisningstjänster för samtliga företagsformer – enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag.
 • Vi går igenom bästa upplägg för varje kund.
 • Låt oss ta hand om allt eller gör en del själv och låt oss sköta resten.
 • Vi erbjuder även tjänster i molnet. Slipp alla bekymmer och problem med programuppdatering, backup m m.
  Vi sköter allt.

Oberoende av arbetsplats – hos kunden eller hos oss – det avgör kunden

Bokslut för samtliga företagsformer

 

 • Välutvecklade årsredovisningar för aktiebolag – snyggt uppställda och presenterade.
 • Bokslutsmaterial överlämnas till kunden i pärm med samtlig dokumentation.
 • Vi ser till att alla handlingar lämnas in till berörda myndigheter i tid.

Deklaration

Vi upprättar deklarationer av alla typer.

 • Privatpersoner, enskilda firmor, handelsbolag/kommanditbolag och aktiebolag.
 • Reavinstberäkningar avseende aktier, fastigheter m m.
 • Speciella beräkningar för fåmansföretagare beträffande utdelningar och reavinster.

Betalningsservice

Vi kan ta hand om betalningsservice för leverantörsfakturor och löner

 • Vi använder välutvecklade rutiner med direktkoppling till Bankgirocentralen.
 • Även betalning via bolagets Internetbank.

Skattekonsultation

Vi har lång erfarenhet av olika skattefrågor och bistår våra kunder med råd och hjälp i skattefrågor.

 • Skattekonsultationen omfattar det mesta från enklare personbeskattning till kvalificerade företagsskattefrågor.
 • Mervärdeskatteproblem ingår i vårt arbetsområde.
 • Mervärdeskatt i samband med EU-handel är ett av de svåraste områden idag, det kan vi.
 • Olika skatteproblem i samband med företagsombildning eller nedläggning.

ADB-Konsultation

När våra kunder växer och utvecklas uppstår efter hand behov av förändringar i de administrativa rutinerna. Ofta börjar kunden fundera på att ta hand om all administration själv.

 • Genom vår långa erfarenhet inom redovisningsområdet kan vi då medverka vid utvärdering av olika administrativa system för att komma fram till vad som passar kunden bäst.
 • Eftersom vi har testat och utvärderat olika system vet vi vilka för- och nackdelar som finns. Vi belyser dessa tillsammans med kunden och gör en helhetsbedömning.

Bolagsbildning

Bolagsbildning – vi upprättar samtliga erforderliga handlingar för att ditt företag skall kunna registreras hos Bolagsverket och Skatteverket.

 • Ombildning av verksamheten.
 • Vi hjälper till vid kontakter med banker, Kronofogdemyndigheten m fl.
 • Försäkringsfrågor – vi kan leda dig på rätt spår.
 • Biträde vid fusion mellan aktiebolag
 • Biträde vid likvidation av aktiebolag