BBS logotyp

BBS Accounting AB

Redovisningsbyrå Ängelholm

Auktoriserad redovisningsbyrå i Ängelholm som erbjuder kvalificerade totala tjänster med stort engagenmang och trygghet för dig som kund.
Tommy Gustavsson / Auktoriserad redovisningskonsult

Företaget

Välkommen till BBS Accounting Service AB

Vi är en fristående redovisningsbyrå i Ängelholm. Byråns ägare är Auktoriserad Redovisningskonsult och ledamot i SRF. Vi erbjuder tjänster som löpande redovisning, skatterådgivning, bolagsbildningar, ekonomisk konsultation och ekonomistyrning. Vi kan även medverka vid utvärdering av lämpliga ADB-system för redovisning om kunden vill sköta arbetet själv. Vi kan även fungera som ekonomichef att hyra.

Auktoriserad redovisningsbyrå – för din trygghet och säkerhet

Att sköta bokföring och redovisning av företagets olika ekonomiska transaktioner kräver, bland mycket annat,
god kännedom om gällande lagar, praxis och regelverk.

Genom att anlita en auktoriserad redovisningsbyrå kan du vara säker på att du får kompetent och kvalitetssäkrad redovisning, där personalen har korrekt och adekvat utbildning.

En auktoriserad byrå har högt förtroende hos myndigheter,
banker och andra kreditgivare.

För att få och behålla auktorisationen krävs bl.a.
kontinuerlig utbildning hos , av förbundet, godkända aktörer.

Visste du...

I Sverige är det tillåtet för vem som helst att kalla sig redovisningsbyrå och sköta ett företags bokföring och redovisning.

Det innebär att i Sverige finns både seriösa och icke seriösa aktörer. Hur vet man vem som är vem? Var noga med att byrån du anlitar är en SRF auktoriserad byrå.

ANVÄNDBAR INFORMATION

Vi är BBS Accounting Serivce AB

Tommy Gustavsson

Auktoriserad Redovisningskonsult

Abdurrahim Vllasa

 Redovisningskonsult

Angelica
Rick

 Redovisningskonsult

Amira
Omic

 Redovisningskonsult

Lisbeth Gustavsson

Redovisningsassistent

Här på BBS Accounting har vi många tjänster att erbjuda.

Alltid med samma engagemang och tillförlitlighet. Läs mer här nedan eller välj i menyn den tjänst du vill veta mer om.
Tveka aldrig att kontakta oss direkt!

Tjänster som vi erbjuder:

Övrigt

Bolagsbildning – vi upprättar samtliga erforderliga handlingar för att ditt företag skall kunna registreras hos Bolagsverket och Skatteverket

Ombildning av verksamheten.
Vi hjälper till vid kontakter med banker, Kronofogdemyndigheten m fl.
Försäkringsfrågor?
Vi kan leda dig på rätt spår.
Biträde vid fusion mellan aktiebolag
Biträde vid likvidation av aktiebolag

Kontakta Oss

Välkommen att kontakta oss redan idag! 

Har du en fråga?

Vänligen kontaka oss så som det passar dig bäst.
Via kontaktformulär, mail eller telefon.

FAQ-Vanliga Frågor

En redovisningsbyrå har specialiserad kunskap och erfarenhet inom redovisning och kan säkerställa att dina ekonomiska uppgifter hanteras korrekt och effektivt.

Redovisningsbyråer har rutiner och kontroller på plats för att minska risken för felaktigheter, något som ofta kan saknas på företag. 

Att anställa personal för att hantera redovisningen kan även vara kostsamt med löner och utbildning. Genom att hyra kan du ofta få tillgång till professionell redovisning till en mer prisvärd nivå.

Kostnaden för att anlita en redovisningsbyrå kan variera beroende på företagets storlek, komplexitet och vilka specifika tjänster som ingår i tjänsten. Det bästa sättet att få en exakt prisuppgift är att kontakta oss genom formuläret ovan.

Ja, en redovisningsbyrå kan hjälpa dig med skatteplanering. Genom inblick i ditt företags ekonomi och situation kan redovisningsbyråer ge råd om skattemässiga strategier och rekommendationer för att optimera ditt skatteflöde. De kan hjälpa till att identifiera avdrag, skattemässiga fördelar och se till att du följer alla aktuella skatteregler.

Kraven på bokföring och redovisning varierar beroende på företagets storlek, juridisk form och lokal lagstiftning. Generellt sett finns det vissa grundläggande krav som alla företag måste uppfylla; så som att upprätthålla en bokföring och dokumentera alla affärstransaktioner. Det bästa är att redogöra med en redovisningsbyrå om de krav som gäller för ditt företag.

En redovisningsbyrå kan:

Beräkna och hantera löner, skatter, sociala avgifter och andra avdrag för dina anställda.

Hantera anställningskontrakt, arbetsgivaravgifter och försäkringsrapportering.

Säkerställa att alla arbetsrättsliga och skattemässiga krav vad gäller löner och anställda följs.

Ta hand om rapportering till myndigheter, så som Skatteverket och Försäkringskassan.

Ge råd och vägledning kring personalrelaterade frågor och förmåner.

Ja, en redovisningsbyrå kan hjälpa dig med moms- och skattedeklarationer. De ser till att du uppfyller krav och deadlines samt kan hantera all nödvändig rapportering. De kan också erbjuda värdefulla råd om momsavdrag, skatteoptimering och eventuella ändringar i skatteregler som kan påverka ditt företag.

Dokumenten som behövs kan variera beroende på behov och den typ av tjänster du har anlitat redovisningsbyrån för. Generellt sett är bankutdrag, fakturor, kvitton, anställningskontrakt, avtal, skattedeklarationer, löneuppgifter och årsredovisningar viktigt.

Ja, en redovisningsbyrå kan hjälpa dig med budgetering och prognoser. Genom att analysera din ekonomiska situation kan de hjälpa dig att upprätta realistiska budgetar och prognoser för framtiden. De kan också övervaka och utvärdera dina faktiska resultat mot budgeten och hjälpa till att identifiera avvikelser.