BBS logotyp

Skatterådgivning Ängelholm

Är ni trötta på att betala för mycket i skatt? Eller oroliga för att göra fel i deklarationen? Genom vår skatterådgivning Ängelholm får ni kontroll på nuvarande skattesituation och kan identifiera möjligheter att minska skattebördan. Vi hjälper er också att planera för framtiden och undvika oönskade överraskningar. 

Kontakta oss idag för att boka en konsultation med en av våra skatterådgivare.

Komplicerade skatteregler? Ta hjälp av skatterådgivning Ängelholm

Skatteregler och skattesatser kan vara komplicerade och förändras ständigt. Som företag eller privatperson kan det vara svårt att hålla sig uppdaterad, samtidigt som man driver sin verksamhet. BBS Accountings skatterådgivning Ängelholm hjälper er att navigera den föränderliga skattevärlden.

Vi erbjuder skatterådgivning genom Briljant Administration, ett av marknadens mest användarvänliga administrationsprogram.

Med BBS Accountings får ni;

    • Auktoriserad byrå: byråns ägare är ledamot i SRF.
  • Tjänster för samtliga företagsformer – enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag.
  • Vi går igenom bästa upplägg för dig.
  • Låt oss ta hand om allt eller gör en del själv och låt oss sköta resten.
  • Vi erbjuder även tjänster i molnet. Undvik bekymmer och problem med programuppdatering, backup m m. Vi sköter konfigureringen.
Våra skatterådgivning är oberoende av arbetsplats – på plats hos oss, eller dig – du bestämmer vad som är smidigast.
Inför skatterådgivning

8 vanliga skattemissar och hur du undviker dem

Missar i bokföringen

Ett av de mest betydande skattefelen är företag som slarvar i sin bokföring. I Sverige är företag skyldiga att bokföra alla transaktioner, inklusive försäljning, inköp och kostnader. Att inte missa i bokföringen kan leda till fel i skattedeklarationer och följaktligen böter. Ta hjälp av skatterådgivare och tillägna minst en person till bokföringen för att inte riskera missar.

 

Underlåtenhet att dra av moms

Att missa att dra av moms kan det leda till att man betalar för mycket skatt, vilket kan bli en betydande ekonomisk börda för ett företag. Vi rekommenderar att företagen för detaljerade register över alla momsberättigade utgifter och ser till att de drar av momsen när de lämnar in skattedeklarationen.

 

Att inte registrera sig för moms

Företag som har en omsättning på mer än 30 000 kronor per år är skyldiga att registrera sig för moms. Underlåtenhet att registrera sig kan leda till straffavgifter. Vi rekommenderar att företag registrerar sig för moms så snart de når omsättningströskeln.

 

Lämnar inte in skattedeklarationer före tidsfristen

Svenska företag är skyldiga att lämna in sina skattedeklarationer i tid. Vi rekommenderar att företagen upprättar rutiner för inlämning av skattedeklarationer; så att de inte åker på onödiga straffavgifter.

 

Att inte göra anspråk på skatteavdrag

Svenska företag har rätt att göra avdrag för vissa utgifter, till exempel affärsrelaterade resor och representationskostnader. Om dessa avdrag inte yrkas kan det leda till att man betalar för mycket skatt. Vi rekommenderar att företagen för detaljerade register över alla affärsrelaterade utgifter och gör anspråk på alla berättigade skatteavdrag.

 

Att inte förstå skattelagstiftningen

Många företag i Sverige kämpar med att förstå de skattelagarna, de är inte enkelt att greppa till en början. Detta kan leda till misstag och potentiella straffavgifter. Vi rekommenderar att företagen får professionell hjälp av skatterådgivare Ängelholm

 

Att inte hålla sig uppdaterad om skatteförändringar

Skattelagar och -förordningar i Sverige ändras ofta och det är viktigt att hålla sig uppdaterad. Vi rekommenderar att företag regelbundet granskar skattelagar och -förordningar och söker råd hos skatterådgivare Ängelholm för att säkerställa regelefterlevnad.

 

Felaktig klassificering av anställda

Att felklassificera anställda som oberoende entreprenörer kan leda till betydande skattepåföljder. I Sverige omfattas anställda av inkomstskatt och sociala avgifter, medan oberoende entreprenörer inte gör det. Vi rekommenderar att företag ser över sina anställningsförhållanden och ser till att klassificera sina anställda rätt.

Redo att ta kontakt?

Vänligen kontakta oss på formuläret för konsultation.