Övrigt

Bolagsbildning – vi upprättar samtliga erforderliga handlingar för att ditt företag skall kunna registreras hos Bolagsverket och Skatteverket

  • Ombildning av verksamheten.
  • Vi hjälper till vid kontakter med banker, Kronofogdemyndigheten m fl.
  • Försäkringsfrågor – vi kan leda dig på rätt spår.
  • Biträde vid fusion mellan aktiebolag
  • Biträde vid likvidation av aktiebolag