BBS logotyp

Ekonomistyrning Ängelholm

Låt inte bristande förvaltning hindra ditt företag från att lyckas. Vi erbjuder tjänster inom ekonomistyrning Ängelholm: som omfattar bl a. resultatstyrning, åtgärdsstyrning, budgetering, ock kalkylering.

Vår tjänst inom ekonomistyrning hjälper er att effektivisera den ekonomiska förvaltningen och spara resurser, samtidigt som ni får en tydligare kontroll på helhetsbilden.

Ta kontakt med BBS Accounting redan idag!

Ekonomistyrning för företag av alla storlekar

Om ni letar efter ett pålitligt och effektivt sätt att ta kontroll över er ekonomi är BBS Accounting den perfekta lösningen. Vi arbetar med ekonomistyrning för företag i alla storlekar, från små nystartade företag till stora koncerner. Med oss kan ni vänta er tillgång till ett omfattande utbud av tjänster, med möjlighet att anpassa tjänsterna efter er verksamhets behov.

BBS Accounting lägger stort fokus på att förstå er specifika verksamhet, så att vi kan skräddarsy tjänsterna därefter. Ni ska alltid kunna få det stöd ni behöver, när ni behöver det, utan att behöva oroa er för att betala för något i onödan.

Med BBS Accounting får ni;

  • Auktoriserad byrå: byråns ägare är ledamot i SRF.
  • Tjänster för samtliga företagsformer – enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag.
  • Vi går igenom bästa upplägg för dig.
  • Låt oss ta hand om allt eller gör en del själv och låt oss sköta resten.
  • Vi erbjuder även tjänster i molnet. Undvik bekymmer och problem med programuppdatering, backup m m. Vi sköter konfigureringen.
Våra ekonomistyrning är oberoende av arbetsplats – på plats hos oss, eller dig – du bestämmer vad som är smidigast.
Företag som nyttjar ekonomistyrning

Ekonomistyrning: vad man bör och inte bör göra

En effektiv ekonomistyrning är avgörande för ett företags långsiktiga framgång. Även om det i praktiken kan verka okomplicerat, ser vi ofta att verksamheter missar i bedömningen, vilket leder till en bristande förvaltning.

Nedan listar vi några av våra rekommendationer och avrådan.

GÖR: Utveckla en omfattande finansiell plan

En heltäckande finansiell plan är avgörande för att ett företag ska lyckas. Den bör innehålla en detaljerad budget, intäktsprognoser och en kassaflödesanalys. En finansiell hjälper er att identifiera områden där ni kan minska kostnaderna, öka intäkterna och förbättra övergripande resultat. Att regelbundet se över och uppdatera planen hjälper er att fortsätta på rätt spår.

GÖR INTE: Lita enbart på historiska data

Även om historisk data kan vara till hjälp för att ta fram framtida prognoser, är det viktigt att inte förlita sig enbart på det. Det finansiella landskapet kan förändras snabbt, och historiska data behöver inte längre återspegla dagens förhållanden. Se till att ta hänsyn till aktuella ekonomiska trender och marknadsförhållanden.

GÖR: Övervaka kassaflödet regelbundet

Kassaflödet är livsnerven i alla företag, och det är viktigt att övervaka det regelbundet. En kassaflödesanalys kan hjälpa er att förstå hur mycket pengar som kommer in och går ut ur företaget. Denna information hjälper er att fatta välgrundade beslut om utgifter, investeringar och upplåning.

GÖR INTE: Överutnyttja anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar som fastigheter, anläggningar och utrustning kan vara en betydande investering för alla företag. Det är dock viktigt att inte spendera för mycket på dessa tillgångar. Tänk noga på avkastningen på investeringen innan ni investerar i nya anläggningstillgångar.

GÖR: Investera i utbildning och utveckling av anställda

Att investera i anställdas utbildning och utveckling kan ha en betydande indirekt inverkan på ert ekonomiska resultat. Välutbildade anställda tenderar att förbättra produktiviteten, minska kostnaderna och följaktligen öka intäkterna.

GÖR INTE: Ignorera betydelsen av finansiella kontroller.

Finansiella kontroller är viktiga för att skydda ditt företag från bedrägerier, stölder och andra finansiella risker. Genom att införa interna kontroller, t.ex. uppdelning av arbetsuppgifter och regelbundna revisioner, kan ni identifiera och förebygga ekonomiska oegentligheter.

Redo att ta kontakt?

Vänligen kontakta oss på formuläret för konsultation.