Deklaration

Vi upprättar deklarationer av alla typer.

  • Privatpersoner, enskilda firmor, handelsbolag/kommanditbolag och aktiebolag.
  • Reavinstberäkningar avseende aktier, fastigheter m m.
  • Speciella beräkningar för fåmansföretagare beträffande utdelningar och reavinster.