Bokslut/Årsredovisning

Bokslut för samtliga företagsformer

  • Välutvecklade årsredovisningar för aktiebolag – snyggt uppställda och pre-senterade.
  • Bokslutsmaterial överlämnas till kunden i pärm med samtlig dokumentation.
  • Vi ser till att alla handlingar lämnas in till berörda myndigheter i tid.