ADB-Konsultation

När våra kunder växer och utvecklas uppstår efter hand behov av förändringar i de administrativa rutinerna. Ofta börjar kunden fundera på att ta hand om all administration själv.

  • Genom vår långa erfarenhet inom redovisningsområdet kan vi då medverka vid utvärdering av olika administrativa system för att komma fram till vad som passar kunden bäst.
  • Eftersom vi har testat och utvärderat olika system vet vi vilka för- och nackdelar som finns. Vi belyser dessa tillsammans med kunden och gör en helhetsbedömning.